Chủ đầu tư: An Gia

Địa chỉ: Quận 7, HCM

Tổng diện tích mặt bằng: 50.000m2

Sản phẩm sử dụng: Austrong Clip-in & Multi B-shaped 

Tổng diện tích Trần & Lam: 10.000m2


0 Lượt đánh giá | Chất lượng 5/5