Chủ đầu tư: BIDV

Địa chỉ: HCM

Tổng diện tích mặt bằng: 20.000m2

Sản phẩm sử dụng: Austrong Clip-in & Multi B-shaped 

Tổng diện tích Trần & Lam: 8.000m2


1 Lượt đánh giá | Chất lượng 5/5