Chủ đầu tư: Việt - Lào

Địa chỉ: Viên chăn, Lào

Tổng diện tích mặt bằng: 8.000m2

Sản phẩm sử dụng: Austrong Clip-in & Multi B-shaped 

Tổng diện tích Trần & Lam: 6.000m2


1 Lượt đánh giá | Chất lượng 5/5