Chủ đầu tư: 789 BQP

Địa chỉ: Hà Nội

Tổng diện tích mặt bằng: 100.000m2

Sản phẩm sử dụng: Austrong Lay-in, Multi B-shaped 

Tổng diện tích Trần & Lam: 70.000m2


0 Lượt đánh giá | Chất lượng 5/5