Chủ đầu tư: Đà Nẵng

Địa chỉ: Đà Nẵng

Tổng diện tích mặt bằng: 60.000m2

Sản phẩm sử dụng: Austrong Tam giác Clip-in, Multi B-shaped 

Tổng diện tích Trần & Lam: 20.000m2


0 Lượt đánh giá | Chất lượng 5/5