Chủ đầu tư: Trường Quốc tế Sakura

Địa chỉ: Hà Nội

Tổng diện tích mặt bằng: 20.000m2

Sản phẩm sử dụng: Austrong CELL 100x100mm, U-shaped 

Tổng diện tích trần: 8.000m2


0 Lượt đánh giá | Chất lượng 5/5