Chủ đầu tư: Trường quốc tế IS

Địa chỉ: HCM

Tổng diện tích mặt bằng: 60.000m2

Sản phẩm sử dụng: Austrong Ống, , Multi B-shaped, 300C-shaped, Lam thoi AER 300 

Tổng diện tích Trần & Lam: 20.000m2


2 Lượt đánh giá | Chất lượng 5/5